Ban lãnh đạo
 • Ninh Văn Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0978487663
  • Email:
   nvquy.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Đình Nghiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982412211
  • Email:
   vdnghiep.yt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979832393
  • Email:
   ntha.c3mt@bacgiang.edu.vn