Ban lãnh đạo
 • Đoàn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0948091247
  • Email:
   dthyen.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Liểu Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CTCĐ
  • Điện thoại:
   0942496217
  • Email:
   lvhai.c3mt@bacgiang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều