Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Hữu Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0966586189
  • Email:
   nhhai.c3mt@bacgiang.edu.vn
 • Đặng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0949215062
  • Email:
   dthoa.c3mt@bacgiang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều