Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tổ phó tổ Lý - Hóa - Công nghệ - Ngoại ngữ Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Điện thoại 0367660446
Email ntthuyen.c3mt@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều