Hoạt động ngoại khóa "Tư vấn nghề nghiệp" năm học 2019-2020

Ngày 05.11.2019, Nhà trường phối hợp với Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang tuyên truyền, định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho HS.


Tài nguyên
Tin đọc nhiều