Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường THPT Mỏ Trạng năm học 2021 - 2022

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng năm học mới 2021-2022. Được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường, chiều  ngày 27 tháng 09 năm 2021 Trường THPT Mỏ Trạng, huyện Yên Thế,  tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021- 2022.

Với sự có mặt đông đủ của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 -2022.

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo thực hiện tiêu chí năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 -2022; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến của CB, GV, NV trong nhà trường.

 

 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021- 2022; thông qua hội nghị phát động trong CB,CC,VC tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm học 2020 - 2021, trong điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid 19, nhưng toàn  bộ các đồng chí CB, GV, CNV trong nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Cùng với đó, hội nghị đã phát động thi đua và chỉ tiêu thi đua năm  học 2021 -2022. Về chỉ tiêu gồm các chỉ tiêu: Chi bộ vững mạnh, các chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoàn thanh niên  vững mạnh, chiến sĩ thi đua cơ sở ba đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp tình năm đến bảy đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp trường mười lăm đồng chí. Về giải học sinh giỏi tỉnh: Học sinh giỏi cấp tỉnh năm đến tám giải, giải khoa học kĩ thuật 1 giải, giải thể dục thể thao một giải, học sinh giỏi toàn trường 5,5%, khá 50%, yếu dưới 2%; phấn đấu tốt nghiệp THPT trên 98%.

 

   Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp vào các nội dung của Hội nghị. Thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Nghiệp  – Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021- 2022.

 

   Hội nghị CB,CC,VC năm học 2021-2022 của Trường THPT Mỏ Trạng đã thành công tốt đẹp. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường, tập thể cán bộ, công chức, viên chức trường THPT Mỏ Trạng huyện Yên Thế tin tưởng vào một năm học mới với nhiều thành công mới.

                                                                                                                                                         Lý Thùy Dương./

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều