Trường THPT Mỏ Trạng tham dự HN trực tuyến GDPL năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 28/10/2021, trường THPT Mỏ Trạng tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự Hội nghị trực tuyến do Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức, theo tinh thần Công văn số 1305/SGDĐ-TTr  ngày 08/10/2021 về việc triệu tập Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật, năm học 2021-2022.

          Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trường THPT Mỏ Trạng có 13 cán bộ giáo viên, nhân viên, gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Kế toán và Trưởng Ban thanh tra nhân dân.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trường tham dự Hội nghị

 tại điểm cầu nhà trường

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị, nhà trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính trong trường học; Thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công tác kiểm tra của Phòng GD&ĐT; kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Các ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và giải pháp tổ chức thực hiện tại các nhà trường; Ý kiến phát biểu của đồng chí Lưu Hải An - Chánh Thanh tra Sở kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lưu Hải An - Chánh Thanh tra Sở phát biểu kết luận

Hội nghị tại điểm cầu Sở GDĐT Bắc Giang

 

Có thể nói, công tác pháp chế nói chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn xã hội và ngành giáo dục là rất quan trọng; cần được coi trọng trong thời gian tới, là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của đơn vị, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN./.

                                                           Nguyễn Thị Hà - Phó Hiệu trưởng

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều